Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Oljeavskiljare

Flervånings P-hus, bensinstationer, biltvättar eller fordonsverkstäder: där det finns risk för att mineraliska lätta vätskor kommer ut i avloppsnätet, t.ex. Bensin, bensen, smörjmedel eller oljor, måste avloppsvattnet förbehandlas. Det förhindrar föroreningar från att kontaminera dricks- eller grundvattnet. En oljeavskiljare utnyttjar skillnaden i densitet hos bensin och vatten för att åstadkomma detta. Den lätta vätskan samlas upp och töms regelbundet av återvinningsföretag. Än bättre behandling erhålls med hjälp av ett koalescenselement, som används av ACO i dess enheter. Lättvätskeavskiljare finns tillgängliga för installation i marken och för fristående bruk.

Oljeavskiljare


ACO. we care for water

Footer

TOP

Om ACO

Känner du till när ACO kom till Sverige? Vill du jobba med oss och arbeta med avvattningslösningar för dagens och morgondagens miljöutmaningar? Kontakta oss.

Distribution

ACO Nordic erbjuder systemlösningar till många olika områden för hela Sverige. Är du entreprenör eller grossist gå till Distribution och se var du kan köpa våra produkter.

Sociala kanaler