Fettavskiljare

Hos cateringföretag där fetthaltigt avloppsvatten genereras skall fettavskiljare enligt EN 1825 och DIN 4040-100 installeras för att säkerställa att organiskt fett och olja i avloppsvattnet separeras och inte går ut i avloppssystemet. Detta gäller t.ex. för hotell, lunchrum, matsalar, restauranger och snackbarer och för alla slags livsmedelsproducenter (matoljetillverkare, slakterier etc.). ACO levererar fettavskiljare för fristående installation, mobil användning eller installation i mark. Man skiljer också mellan kompletta och partiella tömningsenheter. De ovala, runda eller uppdelade separeringskamrarna är tillverkade i hygieniskt rostfritt stål eller polyetylen. Många tillbehörskomponenter som larm för mätning av fettskiktstjockleken, luktneutralisering eller signalenheter med GSM-modul är optimala tilläggsprodukter för din enhet.

Fettavskiljare
TOP