ACO Fabumax

I anläggningar där stora mängder stärkelse förekommer som i stora kök eller inom livsmedelsindustrin måste avloppsvattnet behandlas. ACO Fabumax är en markförlagd stärkelseavskiljare i PEHD och finns i olika utföranden.

Till produkt