ACO Fabujet

Det finns mycket stärkelse i livsmedel. Då denna är olöslig i vatten är det viktigt att avloppet renas med en stärkelseavskiljare. Använd ACO Fabujet som finns i både PEHD och rostfritt.

Till produkt