ACO Sedismart

Effektiv sedimentering för mindre dagvattenflöden
ACO Sedismart finns i betong och glasfiber och är betydlig mer effektiv än en traditionell sedimenteringsenhet. Den höga prestandan reducerar schaktbehoven och är en prisvärd installation. Den vertikala enheten är producerad i betong och glasfiber. Sedismart klarar tung trafikbelastning och är självförankrade i grundvatten.

  Produkter


  Sedismart C

  Avskiljare i betong för sedimentering av partikulära föroreningar. Anpassad för flöden upp till 24 l/s.

  Sedismart G

  Avskiljare i glasfiber för sedimentering av partikulära föroreningar. Anpassad för flöden upp till 24 l/s.


  Kontakta oss
  TOP