ACO Oleolift

Oleolift är den kompletta lösningen när en kombination av oljeavskiljare och pumpstation krävs. Samtliga funktioner; oljeavskiljare, slamavskiljare, provtagningsbrunn och pumpstation i en enhet.

Till produkt

ACO Oleosmart

Den effektiva oljeavskiljaren Oleosmart vars lösning är patenterad finns i betong och glasfiber i flera storlekar. Det är en filterfri koalescensavskiljare med mycket hög finslamavskiljning.

Till produkt

ACO Oleopator

Den markförlagda avskiljaren Oleopator finns i betong, PEHD och glasfiber i storlekarna NS 3–100. Tanken är självförankrande med integrerat uppflytningsskydd, har automatisk avstängningsventil och koalesator.

Till produkt

ACO Oleopator Bypass

Oleopator Bypass finns i betong, PEHD och glasfiber. Den integrerade bypass-lösningen skyddar avskiljaren mot överbelastning vid extrema flöden. Oleopator Bypass är utrustad med avstängningsventil och koalesator.

Till produkt

ACO Sludge Trap

Sludge Trap är en sand- och slamavskiljare för behandling av dag- och spillvatten. Avskiljaren som finns i fyra olika modeller kan användas som förkopplat slamfång till oljeavskiljare på till exempel en biltvätt eller verkstad.

Till produkt

ACO Box Concept Oljeavskiljare Mark

Använd något av våra oljeavskiljarpaket när du renar ditt dag- och spillvatten. Vi har tre boxar med CE-märkta Oleopator P i storlekarna NS 3, 6 och 10. Glöm inte komplettera med provtagningsbrunn och larm för godkänd installation.

Till produkt

TOP