ACO Oleolift P Freestanding

Denna inomhusinstallation med samtliga funktioner i en enhet är optimal då oljeavskiljare och pumpsation är nödvändiga. Plug & play, All-in-one och helautomatisk drift. Enklare än så här blir det inte.

Till produkt

ACO Coalisator

ACO Coalisator P tar hand om oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad. Den har integrerat slamfång, automatisk avstängningsventil och löstagbar koalesator. Placera avskiljaren i ett frostfritt utrymme.

Till produkt

ACO Sludge Trap PE

Slamavskiljaren är avsedd för behandling av dag- och spillvatten inomhus. Använd Sludge Trap PE som ett förkopplat slamfång före separat oljeavskiljare eller som komplettering av befintligt slamfång där kapaciteten är otillräcklig.

Till produkt

ACO Box Concept Oljeavskiljare Inne

Grundpaket som passar till verkstad och garage/spolplatta. Boxen innehåller de CE-märkta oljeavskiljarna ACO Coalisator P i NS 3 eller NS 6. Addera med provtagningsenhet och larm så blir installationen godkänd enligt norm.

Till produkt

TOP