ACO Sludge Trap PE

Slamavskiljare för inomhusinstallation
ACO Sludge Trap PE är en slamavskiljare som tar hand om spillvattnet. Den ska installeras inomhus i frostfritt utrymme och på en sådan plats att den är lätt tillgänglig. Avskiljaren kan användas som separat förkopplat slamfång till inomhusplacerade olje- och fettavskiljare där detta krävs. Du hittar dem i miljöer som biltvättar, bilverkstäder och parkeringsplatser. Dessutom kan Sludge Trap komplettera befintligt slamfång där kapaciteten inte är tillräcklig.

Konstruktion
Avskiljarens små byggmått och låga vikt underlättar installation i trånga utrymmen. Tankens inneryta har blank finish, vilket förenklar rengöringen. ACO Sludge Trap PE är avsedd för tömning via slang som förs ner i halsarna. Dessa är till för inspektion och rengöring och har lukttäta lock med snabblås. Avskiljaren kan även förses med tömningsrör.

Kontakta oss

ACO Procurat T5-5
Slamgivare

Art-nr: 191105

ACO Tömningsrör
Förmonterat tömningsrör.

RSK: 554 75 22

ACO Procurat Pro T5 Inne
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 19
Art-nr: 5547519


TOP