ACO Oleolift P Freestanding

Oljeavskiljare med integrerad pumpstation
Oleolift P Freestanding är en optimal lösning för parkeringsgarage och underjordiska garage. Den installeras när du behöver skydd mot bakvatten, inte har fall på ledningen eller om du behöver installera en oljeavskiljaranläggning och har platsbrist. Oleolift är en komplett lösning där samtliga funktioner är inkluderade; oljeavskiljare, slamavskiljare, provtagningsbrunn, pumpstation och bakvattenskydd. Allt i en enhet. Produkten är tillverkad i PEHD och finns i storlekarna NS 3–NS 10 och är utrustad med hållbara pumpar utformade för att uppnå en hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Certifikat och godkännanden
Oljeavskiljaren är utformad och CE-märkt enligt SS-EN 858. Pumpstationen enligt SS-EN 12050.

Kontakta oss

ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Procurat Pro T5 Inne
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 19
Art-nr: 5547519

ACO Refill System
System för vattenåterfyllning av avskiljare med ACO Refill och ACO VAP.

RSK: 554 75 24
Art-nr: 5547524

ACO GEB
Tömningsskåp

RSK: 561 93 40
Art-nr: 199125

ACO Tömningsrör – fristående
Används till Oleolift P Freestanding för fristående installation.

Kontakta oss för information.

Kontakta oss


TOP