Grundpaket för verkstad och spolplatta

Användningsområde
ACO Box Concept Oljeavskiljare NS6 Inne PEHD passar till verkstad utan högtryckstvätt med max två tappventiler DN 20. Du kan även använda paketet för spolplatta med manuell högtryckstvätt.

Konstruktion
Avskiljarpaketet har låg vikt, vilket underlättar för en snabb och enkel installation. Storleken är anpassad så att den kan passera in genom dörröppningar som är 800 mm breda. Avskiljarens skruvlock är lukttäta, vilket gör att du slipper otrevlig lukt. Komplettera paketet med våra tillval. Oljeavskiljaren klarar samtliga krav gällande flödestest, hållfasthet, kemisk resistens, märkning och täthet. ACO Coalisator P uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.

För en godkänd installation enligt SS-EN 858 krävs alltid tillval av larm och provtagningsenhet.

ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Procurat Pro T5 Inne
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 19
Art-nr: 5547519

ACO Proflex V160
Provtagningsenhet med vertikal anslutning.

RSK: 561 93 38
Art-nr: 33001021

ACO Proflex H160
Provtagningsenhet med horisontell anslutning.

RSK: 561 93 35
Art-nr: 33000921

ACO Refill System
System för vattenåterfyllning av avskiljare med ACO Refill och ACO VAP.

RSK: 554 75 24
Art-nr: 5547524

ACO GEB
Tömningsskåp

RSK: 561 93 40
Art-nr: 199125

ACO Tömningsrör
Förmonterat tömningsrör.

RSK: 554 75 22

Kontakta oss


TOP