ACO Lipulift

Lipulift är den ultimata lösningen när en kombination av avskiljare och pumpstation krävs. Alla funktioner är samlade i en enhet för snabb, ekonomisk och säker installation.

Till produkt

ACO Lipumax

Dessa markförlagda fettavskiljare finns i betong, PEHD och såväl stående som liggande tank i glasfiber. Använd avskiljaren för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelsindustri, storkök, restaurang, gatukök och bageri.

Till produkt

ACO Lipumax Matavfallssystem G

Matavfallssystem G är en markförlagda lösning med två stående glasfibertankar för gemensam eller separerad ledning. Avskiljarpaketet är anpassat för små och stora kök med matavfallskvarn.

Till produkt

ACO Lipumax Matavfallssystem G-H

Marksystemet består av liggande tankar i glasfiber för gemensam eller separerad ledning av spillvatten från kök och avfallskvarn. Systemet passar såväl mindre förskolekök som större kommersiella storkök.

Till produkt

ACO Box Concept Fettavskiljare Mark

Använd våra markförlagda avskiljarpaket – som finns i olika storlekar – och undvik fett som täpper igen ditt avloppssystem. Lipumax P-B avskiljer fett i avloppsvatten från livsmedelshantering i restauranger, storkök och bagerier.

Till produkt

TOP