Markförlagd fettavskiljare som finns i flera utföranden

Användningsområde
Vår markförlagda avskiljare Lipumax finns i flera olika material och är anpassad för många miljöer. Till exempel används avskiljaren inom livsmedelsindustrin, i storkök, restaurang, gatukök och bageri.

Konstruktion
Lipumax har integrerat slamfång för slam och fasta partiklar. Vissa modeller finns i två alternativa storlekar på slamfång beroende på behov i verksamheten. Betongavskiljaren har en nedstigningshals som byggs upp av betongringar samt täckplatta och avslutas med betäckningsadapter av PEHD. De övriga modellerna har ett gummiringstätat halssystem för nedstigning, inspektion och tömning. Gemensamt för alla är att halsen går att justera i höjdled. Avskiljarna består av självförankrande tankar med integrerade uppflytningsskydd. Lipumax P är självförankrande i grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med belastningsskyddet ACO Prefab. Den liggande tanken G-H måste däremot förankras med förankringssatsen ACO Confix. Lipumax har anslutning till luftare, integrerade lyftöglor och betäckning ACO Citytop som klarar belastningsklass upp till D400. Avskiljarna har en kabelröranslutning som i kombination med tillvalet ACO Protight ger en snabb, läckage- och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

Certifikat och godkännanden
ACO Lipumax är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav, märkning och täthet. Avskiljarna uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för tillgänglighet och nedstigning. Gällande avskiljarförmåga är ACO Lipumax G-B är flödestestad enligt SS-EN 1825-1 i LGA Landesgewerbe- anstalt i Bayern med godkända resultat.

Välj rätt fettavskiljare och tillval

 1. Läs innehållet Så här dimensionerar du avskiljaren.
 2. Läs Välj material på avskiljaren.
 3. Beräkna nominell storlek (NS) med vårt dimensioneringsverktyg.
 4. Komplettera med tillvalen provtagningsbrunn och larm för godkänd installation om detta är ett lokalt myndighetskrav.
 5. Välj fritt bland övriga tillval.

  Välj rätt avskiljare
  Valet av avskiljare styrs av många normer och bestämmelser. Frågeställningarna nedan är avsedda att underlätta valet av rätt avskiljare och säkerställa att anläggningen motsvarar de krav som föreligger.  ACO Procurat T5-1
  Larm med nivågivare som larmar när skiktet olja/fett är för högt.

  RSK: 561 93 23
  Art-nr: 191101

  ACO Procurat Pro T5 Mark
  Monteringstjänst av förinstallerat larm.

  RSK: 554 75 18
  Art-nr: 5547518

  ACO Prowell C
  Brunn till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

  ACO Protight
  Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

  RSK: 561 97 42
  Art-nr: 406629

  ACO Öppningsverktyg
  Verktyg för att öppna betäckningar.

  RSK: 554 75 25
  Art-nr: 850000000

  ACO Vent
  Avluftningsledning för avskiljare när denna är långt från fastighet.

  RSK: 561 93 27

  ACO Propump
  Pump för provtagning på utgående avloppsvatten.

  RSK: 561 84 50
  Art-nr: 701246

  ACO Låsverktyg
  Verktyg för att öppna betäckningslås.

  RSK: 554 75 26
  Art-nr: 5547526

  ACO Betäckningslås
  Låssystem för betäckning ACO Citytop, 2-pack.

  RSK: 554 75 21
  Art-nr: 5547521

  ACO Procurat T5 Safe
  Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

  Art-nr: 191108

  ACO Procurat T5-1
  Larm med nivågivare som larmar när skiktet olja/fett är för högt.

  RSK: 561 93 23
  Art-nr: 191101

  ACO Procurat Pro T5 Mark
  Monteringstjänst av förinstallerat larm.

  RSK: 554 75 18
  Art-nr: 5547518

  ACO Prowell G
  (lanseras inom kort)

  Brunn till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

  ACO Protight
  Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

  RSK: 561 97 42
  Art-nr: 406629

  ACO Öppningsverktyg
  Verktyg för att öppna betäckningar.

  RSK: 554 75 25
  Art-nr: 850000000

  ACO Vent
  Avluftningsledning för avskiljare när denna är långt från fastighet.

  RSK: 561 93 27

  ACO Propump
  Pump för provtagning på utgående avloppsvatten.

  RSK: 561 84 50
  Art-nr: 701246

  ACO Prefab
  Belastningsskydd för belastningsklass upp till D400.

  RSK: 561 97 40
  Art-nr: 710521

  ACO Betäckningslås
  Låssystem för betäckning ACO Citytop, 2-pack.

  RSK: 554 75 21
  Art-nr: 5547521

  ACO Låsverktyg
  Verktyg för att öppna betäckningslås.

  RSK: 554 75 26
  Art-nr: 5547526

  ACO Procurat T5 Safe
  Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.


  Art-nr: 191108

  ACO Procurat T5-1
  Larm med nivågivare som larmar när skiktet olja/fett är för högt.

  RSK: 561 93 23
  Art-nr: 191101

  ACO Procurat Pro T5 Mark
  Monteringstjänst av förinstallerat larm.

  RSK: 554 75 18
  Art-nr: 5547518

  ACO Prowell G
  (lanseras inom kort)

  Brunn till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

  ACO Protight
  Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

  RSK: 561 97 42
  Art-nr: 406629

  ACO Öppningsverktyg
  Verktyg för att öppna betäckningar.

  RSK: 554 75 25
  Art-nr: 850000000

  ACO Vent
  Avluftningsledning för avskiljare när denna är långt från fastighet.

  RSK: 561 93 27

  ACO Propump
  Pump för provtagning på utgående avloppsvatten.

  RSK: 561 84 50
  Art-nr: 701246

  ACO Procurat T5 Safe
  Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.


  Art-nr: 191108

  ACO Betäckningslås
  Låssystem för betäckning ACO Citytop, 2-pack.

  RSK: 554 75 21
  Art-nr: 5547521

  ACO Låsverktyg
  Verktyg för att öppna betäckningslås.

  RSK: 554 75 26
  Art-nr: 5547526

  ACO Procurat T5-1
  Larm med nivågivare som larmar när skiktet olja/fett är för högt.

  RSK: 561 93 23
  Art-nr: 191101

  ACO Procurat Pro T5 Mark
  Monteringstjänst av förinstallerat larm.

  RSK: 554 75 18
  Art-nr: 5547518

  ACO Prowell PE 33/153
  Välj provtagningsbrunn med samma anslutningsdimension som avskiljaren.

  ACO Prowell P
  Nedstigningsbar brunn till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

  ACO Protight
  Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

  RSK: 561 97 42
  Art-nr: 406629

  ACO Öppningsverktyg
  Verktyg för att öppna betäckningar.

  RSK: 554 75 25
  Art-nr: 850000000

  ACO Vent
  Avluftningsledning för avskiljare när denna är långt från fastighet.

  RSK: 561 93 27

  ACO Propump
  Pump för provtagning på utgående avloppsvatten.

  RSK: 561 84 50
  Art-nr: 701246

  ACO Prefab
  Belastningsskydd för belastningsklass upp till D400.

  RSK: 561 97 40
  Art-nr: 710521

  ACO Låsverktyg
  Verktyg för att öppna betäckningslås.

  RSK: 554 75 26
  Art-nr: 5547526

  ACO Betäckningslås
  Låssystem för betäckning ACO Citytop, 2-pack.

  RSK: 554 75 21
  Art-nr: 5547521

  ACO Procurat T5 Safe
  Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.


  Art-nr: 191108

  Till artikeldata
  TOP