ACO Grease Trap

Liten fettfälla för små utrymmen
ACO Grease Trap är utformad så att den enkelt kan användas under diskbänken i små kommersiella kök och i där utrymmet är begränsat. Produkten finns för olika flöden i tre olika storlekar – 40, 80 och 120 liter. Lätt att rengöra, justerbar höjd är några andra fördelar med produkten.

Kontakta oss
TOP