Oljeavskiljare i betong, PEHD och glasfiber

Användningsområde
Parkeringsplats, biltvätt, bilverkstad och industri är miljöer där vår allra vanligaste markförlagda oljeavskiljare är vanlig. ACO Oleopator tar hand oljehaltigt spill- och dagvatten och har krav på hög reningsgrad. Oljeavskiljaren finns i betong, PEHD och glasfiber.

Konstruktion
Nästan alla modeller av Oleopator är utrustade med integrerat slamfång. De har automatisk avstängningsventil och en koalesator som är enkel att rengöra. Betongavskiljarens nedstigningshals som har diametermåtten 600/800/1000 mm byggs upp av betongringar och täckplatta och avslutas med betäckningsadapter av PEHD. Adaptern som är läckagesäkrad kan lätt justeras i höjdled.

Avskiljarna i glasfiber och PEHD har en justerbar halslösning med gummiringar mot täckplatta och betäckning. Halsen för nedstigning och tömning har en diameter på 600/800 mm. Alla avskiljare består av självförankrande tankar med integrerade uppflytningsskydd. Oleopator P är självförankrande i grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med belastningsskyddet ACO Prefab.

Oleopator har anslutning för luftare, integrerade lyftöglor och betäckning ACO Citytop som klarar belastningsklass upp till D400. Kabelrörsanslutning finns integrerat i alla avskiljare och som i kom som i tillsammans med tillvalet ACO Protight ger snabb, läckage- och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

Certifikat och godkännanden
ACO Oleopator är CE-märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav, märkning och täthet. ACO Oleopator G är flödestestad enligt SS-EN 858 i LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.


Välj rätt oljeavskiljare och tillval

  1. Läs innehållet Så här dimensionerar du avskiljaren.
  2. Läs Välj material på avskiljaren.
  3. Beräkna nominell storlek (NS) med vårt dimensioneringsverktyg.
  4. Komplettera med tillvalen larm och provtagningsbrunn för godkänd installation enligt SS-EN 858.
  5. Välj fritt bland övriga tillval.

Välj rätt avskiljare
Valet av avskiljare styrs av många normer och bestämmelser. Frågeställningarna nedan är avsedda att underlätta valet av rätt avskiljare och säkerställa att anläggningen motsvarar de krav som föreligger.ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Prowell C
Provtagningsbrunn som ansluts till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Vent
Avluftningsledning

RSK: 561 93 27

ACO Propump
Provtagningspump för provtagning på utgående avloppsvatten från oljeavskiljare.

RSK: 561 84 50
Art-nr: 701246

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

Art-nr: 191108

ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Prowell G
(Laneras inom kort)
Provtagningsbrunn som ansluts till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Vent
Avluftningsledning

RSK: 561 93 27

ACO Propump
Provtagningspump för provtagning på utgående avloppsvatten från oljeavskiljare.

RSK: 561 84 50
Art-nr: 701246

ACO Prefab
Belastningsskydd för belastningsklass upp till D400.

RSK: 561 97 40
Art-nr: 710521

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

Art-nr: 191108

ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Prowell PE 33/153
Välj provtagningsbrunn med samma anslutningsdimension som avskiljaren.

ACO Prowell P
Nedstigningsbar provtagningsbrunn som ansluts till avskiljarens utlopp för provtagning av utgående vatten.

ACO Protight
Expandertätning i avskiljarens hals med plats för tre kablar.

RSK: 561 97 42
Art-nr: 406629

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Vent
Avluftningsledning

RSK: 561 93 27

ACO Propump
Provtagningspump för provtagning på utgående avloppsvatten från oljeavskiljare.

RSK: 561 84 50
Art-nr: 701246

ACO Prefab
Belastningsskydd för belastningsklass upp till D400.

RSK: 561 97 40
Art-nr: 710521

ACO Procurat Pro T5 Mark
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Procurat T5 Safe
Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med givare.

Art-nr: 191108

Till artikeldata


TOP