Inomhusavskiljare för verkstad och garage

Användningsområde
Olja som hamnar i avloppsvatten är miljöfarligt. Tillsammans med andra avfallsprodukter fastnar oljan i avloppsrörens innerväggar. Förutom stopp i avloppsröret kan detta framkalla stor skada i såväl reningsanläggning som system. Att vistas i miljön är direkt hälsofarligt. Vår inomhusavskiljare ACO Coalisator finns i rostfritt och PEHD. Samtliga avskiljare är fristående förutom en av P1-modellerna som är ingjuten. Coalisator är klass I-avskiljare som tar hand om oljehaltigt spillvatten med höga krav på reningsgrad. Avskiljaren placeras i ett frostfritt utrymme. Den passar miljöer som bilverkstäder, garage, spolpatta och tvättplats.

Konstruktion
Till Coalisator P2 är integrerat slamfång standard medans det på är valbart till P1. Ett separat slamfång kan kompletteras senare. Coalisator P är utrustad med automatisk avstängningsventil, koalesator, skruvlock för inspektion och underhåll samt anslutning för luftare. Coalisator E har ett separat slamfång. Vissa avskiljare kan förses med tömningsrör.

Certifikat och godkännanden
ACO Coalisator är CE märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, kemisk resistens, märkning och täthet. Avskiljaren får endast installeras inomhus.

ACO Coalisator är flödestestad enligt SS-EN 858 i LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.


Välj rätt oljeavskiljare och tillval

  1. Läs innehållet Så här dimensionerar du avskiljaren.
  2. Beräkna nominell storlek (NS) med vårt dimensioneringsverktyg.
  3. Komplettera med tillvalen larm och provtagningsenhet för godkänd installation enligt SS-EN 858.
  4. Välj fritt bland övriga tillval.

Välj rätt avskiljare
Valet av avskiljare styrs av många normer och bestämmelser. Frågeställningarna nedan är avsedda att underlätta valet av rätt avskiljare och säkerställa att anläggningen motsvarar de krav som föreligger.


ACO Procurat T5-2
Larm med nivå- och dämningsgivare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3
Larm med nivå-, dämnings- och slamgivare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Procurat Pro T5 Inne
Monteringstjänst av förinstallerat larm.

RSK: 554 75 19
Art-nr: 5547519

ACO Proflex V110
Provtagningsenhet med vertikal anslutning.

RSK: 561 93 37
Art-nr: 33001011

ACO Proflex H110
Provtagningsenhet med horisontell anslutning.

RSK: 561 93 34
Art-nr: 33000911

ACO Refill System
System för vattenåterfyllning av avskiljare med ACO Refill och ACO VAP.

RSK: 554 75 24
Art-nr: 5547524

ACO GEB
Tömningsskåp

RSK: 561 93 40
Art-nr: 199125

ACO Tömningsrör
Förmonterat tömningsrör.

RSK: 554 75 22

ACO Tömningsrör – fristående
Används till Coalisator P för fristående installation.

Art-nr: 3900.00.31

ACO Tömningsrör – ingjuten
Används till Coalisator P för ingjuten installation.

Art-nr: 3900.00.32

ACO Proflex V160
Provtagningsenhet med vertikal anslutning.

RSK: 561 93 38
Art-nr: 33001021

ACO Proflex H160
Provtagningsenhet med horisontell anslutning.

RSK: 561 93 35
Art-nr: 33000921

Till artikeldata


TOP