Klakebäck/Strömsberg, Blekinge

På våren vandrar stora mängder paddor från de omgivande skogsmiljöerna ner till dammen. Väldigt många dör när de korsar landsvägen i Klakebäck. För att skydda faunan i Blekinge och minska antalet överkörda amfibiedjur har Ecocom i samarbete med Trafikverket anlagt ACO:s groddjurspassage under vägen.

Till referens