Stockholm Norvik Hamn, Nynäshamn

Stockholms Hamnar bygger en ny hamn belägen på Norvikudden utanför Nynäshamn för att klara de ökade transportvolymerna. Stockholm Norvik Hamn ska bli ett logistiknav för all tåg- och containertransport i regionen och är det största projekt som ACO Nordic någonsin varit involverad i.

Till referens

50-talskajen, Västerås

Förberedande renoveringsarbete av 50-talskajen är nödvändig för att kunna genomföra utvecklingsarbeten för ökad fraktvolym och fartygsstorlek. Sprickor och saltinträngning i kajens betong har ökat renoveringens omfattning. ACO:s lösning har bra motståndskraft mot saltets rostangrepp och är lätt att gjuta in.

Till referens

Södra kajen i Södra Värtan, Stockholm

Södra Värtan ska byggas ihop med Gärdet och Frihamnen och bli en energieffektiv och grön entré från sjösidan med lägenheter, förskolor, lokaler, kajpromenad och nya parker och torg. Första delen i projektet är Södra kajen. ACO Nordics lösning innebär ett system med avskiljarteknik för minimal drift och underhåll.

Till referens

TOP