Spårvagnsdepå på Lidingö

En ny spårvagnsdepå för 30 spårvagnar med tvätthall, verkstadshall och trafikledningscentral byggs vid hållplats AGA på Lidingö. Det blir en anläggning med tydlig inspiration av gamla spårvagnshallars utseende, men i moderna material. Specialanpassade rännor för spårvagnstrafik samlar upp vatten och skräp vid hallarnas ingångar.

Till referens