Uppsala friidrottsarena

Uppsala friidrottsarena är byggd 2017 och ligger på Gränby sportfält. Det är en modern anläggning för idrott på hög internationell nivå och som klarar kraven från IAAF. För effektiv vattenavrinning är löparbanan försedd med komplett rännsystem från ACO Sport och längdhoppsgropar med elastisk kant för idrottsmiljö.

Till referens