Uppsala friidrottsarena

Uppsala friidrottsarena är byggd 2017 och ligger på Gränby sportfält. Det är en modern anläggning för idrott på hög internationell nivå och som klarar kraven från IAAF. För effektiv vattenavrinning är löparbanan försedd med komplett rännsystem från ACO Sport och längdhoppsgropar med elastisk kant för idrottsmiljö.

Till referens

Tegstunets IP, Umeå

Omvandlingen på Tegstunets IP till konstgräs måste vara klar innan höstsäsongen börjar. Extrem tidspress råder. Förutom att ta fram en optimal lösning som vi hinner att leverera i tid, utvecklar ACO en alternativ installationsmetod. Den nya tekniken som bygger på att träkilar sätts ner under rännan för att skapa en undergjutning, visar sig vara en succé.

Till referens

TOP