E4 Ljungby-Toftanäs

E4 mellan Helsingborg och Stockholm är en av Sveriges viktigaste vägar. Motorväg täcker hela distansen med undantag av en kortare sträcka förbi Ljungby i södra delen av landet. Denna olycksdrabbade etapp ska nu åtgärdas med bland annat ny motorväg och nästan hela 7,5 km linjeavvattning från ACO Nordic.

Till referens

Klakebäck/Strömsberg, Blekinge

På våren vandrar stora mängder paddor från de omgivande skogsmiljöerna ner till dammen. Väldigt många dör när de korsar landsvägen i Klakebäck. För att skydda faunan i Blekinge och minska antalet överkörda amfibiedjur har Ecocom i samarbete med Trafikverket anlagt ACO:s groddjurspassage under vägen.

Till referens

TOP