Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Referenser

Sök referens efter användningsområde eller produktgrupp. Här hittar du bakgrundsinformation om några viktiga referensprojekt.

Markrännor till Gasverket

Gasverket

Gasverkets omvandling från industri till centrummiljö, med service och kultur, är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. ACO Nordic har levererat mer än 500 meter Multiline-rännor och Running Dog-galler, specialanpassade för projektet.

Till referens

Värtaterminalen

Värtaterminalen

På fyra våningar breder sig den nya färjeterminalen ut. Målet med nybyggnaden av Värtaterminalen är att skapa en behaglig och avslappnande miljö i grönska för passagerare som anländer eller ska resa iväg med båtarna. ACO Nordic levererar avvattningslösningar med galler till en av byggnadens gröna takterrasser.

Till referens

E4 Ljungby–Toftanäs

E4 Ljungby-Toftanäs

E4 mellan Helsingborg och Stockholm är en av Sveriges viktigaste vägar. Motorväg täcker hela distansen med undantag av en kortare sträcka förbi Ljungby i södra delen av landet. Denna olycksdrabbade etapp ska nu åtgärdas med bland annat ny motorväg och nästan hela 7,5 km linjeavvattning från ACO Nordic.

Till referens

Kapellskärs hamn

Kapellskärs hamn

Tack vare kundens goda erfarenheter av ACO Nordics arbete blev vi 2013 ombedda att ta fram förslag på en dagvattenanläggning i Kapellskär. Detta är en gigantisk avvattningsarea på nästan 160 000 kvm asfaltsyta där särskilt höga miljökrav ställs. Projektet kom att bli vårt hittills största och introduktionen av ACO Oleosmart.

Till referens

Stockholm Norvik Hamn

Stockholm Norvik Hamn

Stockholms Hamnar bygger en ny hamn belägen på Norvikudden utanför Nynäshamn för att klara de ökade transportvolymerna. Stockholm Norvik Hamn ska bli ett logistiknav för all tåg- och containertransport i regionen och är det största projekt som ACO Nordic någonsin varit involverad i.

Till referens

Arlanda Airports nya driftområde

Arlanda Airports nya driftområde

För att klara av ökat antal resenärer och större flyg måste Arlanda flygplats expandera. Ett första steg i detta är att utveckla ett nytt driftområde och ge plats åt utbyggnaden av Terminal 5. En stor flygplats utsätts för mycket utsläpp och tung belastning. Det är utmaningar som vår ACO Monoblock RD bemästrar.

Till referens

Uppsala friidrottsarena

Uppsala friidrottsarena

Uppsala friidrottsarena är byggd 2017 och ligger på Gränby sportfält. Det är en modern anläggning för idrott på hög internationell nivå och som klarar kraven från IAAF. För effektiv vattenavrinning är löparbanan försedd med komplett rännsystem från ACO Sport och längdhoppsgropar med elastisk kant för idrottsmiljö.

Till referens

Kallhälls centrum

Kallhälls centrum

Till det upprustade och nyrenoverade torget i Kallhälls centrum har ACO Nordic levererat linjeavvattning för en säker dagvattenhantering samt ledstråksplattor för de synskadade. För första gången någonsin har vi nu kunnat kombinera ledstråk med avvattning, en innovation som togs fram speciellt för Kallhälls centrum.

Till referens

Riddarholmen

Riddarholmen

I samband med att Stockholms Fastighetsverk ska bygga om Riddarholmen får ACO via konsulten uppdraget att ta fram en lösning som klarar de höga miljökrav som ställs. Dagvattnet från området innehåller höga halter av tungmetaller och ska genomgå rening innan utsläpp till Riddarfjärden. Detta är första gången vi pratar om tungmetallavskiljare.

Till referens

50-talskajen

50-talskajen

Förberedande renoveringsarbete av 50-talskajen i Västerås är nödvändig för att kunna genomföra utvecklingsarbeten för ökad fraktvolym och fartygsstorlek. Sprickor och saltinträngning i kajens betong har ökat renoveringens omfattning. ACO:s lösning har bra motståndskraft mot saltets rostangrepp och är lätt att gjuta in.

Till referens