Pumpstation

Enligt normen SS EN 858 för oljeavskiljare

- Får man inte montera en pumpstation framför avskiljaren.

Enligt normen SS EN 1825 för fettavskiljare

- Får man inte montera en pumpstation framför avskiljaren.

En produkt som är EX-klassad.... UTVECKLA

EX-klassad = tåla petroleumprodukter (diesel/bensin) Fekaliefritt

Teknisk support och sälj
TOP