Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Oljeavskiljare

SE FETT!!!

SE FETT

Alla avskiljare skall ha separat luftning!Om man har en serie avskiljare till exempel slamavskiljare+oljeavskiljare skall dessa luftas separat var för sig.

Oljeavskiljare:luftas ovan yttertak eller med en krycka vid vägg (Miri Vent). Minimikravet är 1,2 meter över mark för att säkerställa luftning vintertid.

Enligt normen SS EN 858 för oljeavskiljare

- - Får man inte montera en pumpstation framför avskiljaren.

-

Oljeavskiljare:skall alltid förses med larm och provtagningsbrunn enligt normen. Enda tillfället som kravet på dämningslarm inte gäller är om avskiljaren installeras så att dämning inte kan ske.

Teknisk support och sälj
TOP