Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Fettavskiljare

För att får fram NS-talet dimensionerar ACO enligt SS-EN 1825-2. Beräkningen bygger på köksritning eller utrustningslista.

Dimensionering efter antal portioner är endast en bedömning av storlek. Avskiljaren ska dimensioneras efter installerad utrustning.

Nej.

En avskiljare i glasfiber är lättare att hantera, men klarar endast belastningsklass B125 om du inte använder belastningsskydd eller gjuter en tryckutjämningsplatta på plats. Avskiljaren är självförankrad, men om grundvattnet är högre än 0,5 m måste belastningsskydd eller tryckutjämningsplatta användas.

Betongavskiljaren klarar belastningsklass D400 utan att gjuta eller använda belastningsskydd. Installationen är tyngre än glasfiber, men oftast en billigare helhetsinstallation om ytan ska användas av tung trafik.

Se produktblad för respektive modell.

Enligt SS-EN 1825-2 ska du tömma din fettavskiljare minst en gång i månaden. Helst var 14:e dag.

En tömnilgsledning kan vara allt mellan 8 m vertikalt till 80 horisontellt.

Enligt normen ska fettavskiljaren placeras så nära köket som möjligt. Det finns inga specifika uppgifter om ledningslängd angivna.

Samma dimension som den luftade ledningen. Av praxis använder man dock dimension 110 mm.

Fettavskiljare ska alltid luftas ovan yttertak.

För inomhus placerad fettavskiljare rekommenderas rostfritt syrafast stål och för markförlagd avskiljare PE eller PP. En tömningsledning ska alltid förläggas med fall tillbaka mot avskiljaren.

- Tömningsplatsen och dess anslutning ska utformas på vissa sätt.
- Tömningspunkten ska vara ca 1,2 m över mark.
- Försedd med tömningskoppling.
- Ett tömningsskåp kan vara lämpligt.

- Eventuellt kan man använda en brunn med tömningskoppling i, brunnen måste i så fall vara dränerad samt snö- och isfri vintertid.

- Vid tömning ska avskiljaren vara tillgänglig för spolning, rengöring och återfyllning.

- Tömning ska ske minst en gång per månad.

Enligt gällande norm är det inte tillåtet att tillsätta bakterier i avskiljaren.

Nej. Enligt normen SS EN 1825 får man inte montera en pumpstation framför avskiljaren.

Fettavskiljare: lokala krav kan innebära att larm inte krävs, till exempel i kommuner med fasta tömningsavtal.

Teknisk support och sälj
TOP