Lock för valfri golvyta – Belastningsklass K3

klassNominell breddViktArt.

nr
Nedladdningar
[kg]
BildK 3DN 1002,59288.11.00
DN 1502,69288.31.00
klassNominell breddViktArt.

nr
K 3DN 1002,5 kg9288.11.00
K 3DN 1502,6 kg9288.31.00
TOP