Lock för valfri golvyta – Belastningsklass M125

klassBeskrivningNominell breddHöjd-

justerbarhet
ViktArt.

nr
Nedladdningar
[mm][kg]
BildM 125
  • Betäckning för kundens val av ytor
  • Ifylles på plats
  • Belastningsklass: M 125
DN 100100-13025,15289.21.34
DN 150100-13026,45289.21.36
klassBeskrivningNominell breddHöjd-

justerbarhet
ViktArt.

nr
M 125
  • Betäckning för kundens val av ytor
  • Ifylles på plats
  • Belastningsklass: M 125
DN 100100-130 mm25,1 kg5289.21.34
M 125
  • Betäckning för kundens val av ytor
  • Ifylles på plats
  • Belastningsklass: M 125
DN 150100-130 mm26,4 kg5289.21.36
TOP