Spaltbetäckning

Produktfördelar

  • Kan inspekteras och rengöras helt
  • Full dränerbarhet
  • Interna radier lika med eller större än 3 mm
  • Helsvetsade hygienska fogar
  • Fullt betad och passiverad

Produktinformation

  • Hygienisk design enligt EN 1672, EN ISO 14159 och EHEDG dokument 8, 13 och 44
  • Certifierad enligt EN 1253-1
  • Halksäker lösning finns

klass: M 125

Grating dimensionsMaterialArt.

nr
Nedladdningar
GallerbreddLängd
[mm][mm]
Halkbeständigt: Utan halkskydd
1681681.4301408021
1.4404408121
1.4301445782
445783
Halkbeständigt: Halksäkert

klass: R 50

Grating dimensionsMaterialArt.

nr
Nedladdningar
GallerbreddLängd
[mm][mm]
Halkbeständigt: Utan halkskydd
1681681.4301445780
1.4404445781
Halkbeständigt: Halksäkert
Grating dimensionsklassMaterialArt.

nr
GallerbreddLängd
Halkbeständigt: Utan halkskydd
168 mm168 mmM 1251.4301408021
168 mm168 mmM 1251.4404408121
168 mm168 mmR 501.4301445780
168 mm168 mmR 501.4404445781
168 mm168 mmM 1251.4301445782
168 mm168 mmM 1251.4301445783
Halkbeständigt: Halksäkert
TOP