Galler och betäckning

Det finns ett antal galler- och betäckningstyper beroende på tillämpning och belastningsklass. För tillämpningar med höga hygienkrav bör man välja steggaller eller gjutgaller.

Hygiengjutgaller
 • Hygienisk design
 • Finns i 1.4301 (304) kvalitet av rostfritt stål
 • Halksäker lösning finns (R13)
 • Finns för belastningsklass M 125
Steggaller
 • Hygienisk design
 • Halksäker lösning finns (R11)
Spaltbetäckning
 • Hygienisk design
 • Halksäker lösning finns
Rutgaller
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Halksäker lösning finns (R11)
 • Finns för belastningsklass L 15
Quadratogaller
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Halksäker lösning finns
 • Finns för belastningsklass L 15
Heelsafe
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Halksäker lösning finns
 • Finns för belastningsklass L 15
Multispaltgaller 5
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Halksäker lösning finns
 • Finns för belastningsklass L 15
TOP