Galler för Modular 125

Rutgaller
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Halksäker lösning finns
 • Finns för belastningsklasser A 15 eller C 250
Steggaller
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Halksäker lösning finns
 • Finns för belastningsklass C 250
Heelsafe
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Finns för belastningsklass B 125
Galler för Modular 125
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Finns för belastningsklasser A 15 eller B 125
Quadratogaller
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Finns för belastningsklass A 15
Kompositgaller
 • Finns för belastningsklass A 15
Multispaltgaller 5
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Finns för belastningsklasser A 15 eller B 125
Galler för Modular 125
 • Finns i 1.4301 (304) eller 1.4404 (316L) kvaliteter av rostfritt stål
 • Finns för belastningsklasser A 15, B 125 eller C 250
TOP