Fristående

ACO Sinkamat K
  • Tillämpningar:
    • För installation ovan mark i frostfria utrymmen under dämningsnivån, t.ex. källare, hobbyrum och tvättstugor.
    • För fekaliefritt hushållsgråvatten från duschar, tvätthoar etc.
TOP