ACO Stormbrixx HD infiltration

Produktfördelar

 • Maximal stabilitet tack vare formen och låsningen vid förläggning
 • Inspektion och spolning kan ske i alla riktningar
 • Låga transportkostnader med stapelbara grundelement
 • Lägre utsläpp av CO2 tack vare lägre transportkostnader
 • Enkel installation tack vare modulprincipen
 • Hög hålrumsvolym på 95 %

Produktinformation

 • System för modulär infiltration (SUDS) i plast för:
  • Kvarhållning av ytvatten
  • Lagring av ytvatten
  • Dränering av ytvatten
 • De enskilda elementen monteras på plats för att bilda ett sammanhållet blocksystem
 • Netto regnvattenvolym ca 3.3 m³
 • Ca 25 m2 nonwoven krävs (200g/m2-kvalitet, stabilitetsklass GRC 3 för geotextil)
DimensionerViktArt.

nr
Nedladdningar
LängdBreddHöjd
[mm][mm][mm][kg]
Bild121012101360212,0314054
120560234310,0314061
600592321,8314062
548548430,8314022
Bild2001602100,4314026
1210121070050,0314059

Konnektor

Bild
Passar till
 • ACO Stormbrixx grundelement
Beskrivning
 • För koppling av grundelementen till varandra
  • För anslutning av två skikt: kombination av 2 kopplingar
 • Antal kopplingar för installation av 2 skikt: 1/2 antal grundelement för hela infiltrationsmagasinet
 • Antal kopplingar för installation av 3 skikt: 2/3 antal grundelement för hela infiltrationsmagasinet

Adapter för röranslutning

Bild
Passar till
 • ACO Stormbrixx grundelement
 • DN/OD 110

Adapter för röranslutning

Bild
Passar till
 • ACO Stormbrixx grundelement
 • DN/OD 160

Adapter för röranslutning

Bild
Passar till
 • ACO Stormbrixx grundelement
 • DN/OD 200

Adapter för röranslutning

Bild
Passar till
 • ACO Stormbrixx grundelement
 • DN/OD 250

Adapter för röranslutning

Bild
Passar till
 • ACO Stormbrixx grundelement
 • DN/OD 315

Adapter för röranslutning

Bild
Passar till
 • ACO Stormbrixx grundelement
 • DN/OD 400

Mellansektion/övre del

Bild
Passar till
 • ACO Stormbrixx grundelement
Beskrivning
 • Som inspektions- och spolningsåtkomst till infiltrationssystemet

Inspektionsschakt bottendel och mellandel

Bild
Passar till
 • Anslutningar upp till DN/OD 400
Beskrivning
 • Som åtkomst till infiltrationssystemet
 • För anslutning av inlopp och utlopp i filtreringssystemet (SUDS)
 • Dimensioner: 594 x 594 x 610 mm

Adapter för manhålskonfiguration

Manhålsbetäckning

Bild
Passar till
 • Överdel eller överdel med stos
Beskrivning
 • Belastningsklass D 400
 • Tillverkat i gjutjärn EN-GJL
 • Fri öppning 400
 • Utan ventilationsöppningar

Manhålsbetäckning

Bild
TOP