Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Dräneringslösningar för morgondagens miljöförhållanden

Systemkedjan
ACO har identifierat tre viktiga faktorer som påverkar vårt synsätt på hur vi ska ta oss an utmaningen att hantera dagvatten nu och i framtiden; urbanisering, klimatförändringar och befintlig infrastruktur under mark. Ytterligare tre orsaker påverkar spillvatten; livsmedelssäkerhet, hygien och kostnadskontroll. Allt kopplas ihop med ACO:s systemkedja.

Varje ACO-produkt i systemkedjan kontrollerar vattnet när det passerar genom kedjan för att garantera att det kan återanvändas hygieniskt, ekologiskt och ekonomiskt på ett hållbart sätt.

Collect: Samla upp och leda

ACO:s uppsamlingssystem säkerställer att vattnet kommer så tidigt som möjligt från dräneringssystemet. Dagvattnet samlas upp med hjälp av linjeavvattning. Uppsamling av spillvatten sker genom golvavvattning, avloppsrör samt spol- och rensbrunn. ACO:s Collect skyddar personer, byggnader och trafikleder.

Clean: Rena och behandla

Stora oljeavskiljare för utomhusbruk och mindre för en innemiljö hanterar de uppsamlade vätskorna på ett sådant sätt att de åtminstone kan levereras till offentliga avlopp. Det samma gäller för fettavskiljare för mark och inomhus. Denna del av ACO:s systemkedja skapar förutsättningar för återvinning och hållbar användning.

Hold: Fördröja och magasinera

I många applikationer finns behov av att reglera eller på annat sätt hålla tillbaka flödet. Vi använder oss ofta av dagvattenmagasin och bakvattenventiler. Hold ökar skyddet och säkerheten vid extrema krav som t ex vid kraftigt regn, översvämningar eller i samband med utsläpp av förorenade vätskor.

Release: Pumpa, leda bort och återanvända

Sista delen i ACO:s systemkedja – Release, består av stora och små pumpar för mark och inomhus. Dessa överför det uppsamlade, behandlade och kontrollerade vattnet tillbaka till dräneringssystemet och på så sätt kan vattnet återanvändas på nytt.

Footer

Om ACO

Känner du till när ACO kom till Sverige? Vill du jobba med oss och arbeta med avvattningslösningar för dagens och morgondagens miljöutmaningar? Kontakta oss.

Distribution

ACO Nordic erbjuder systemlösningar till många olika områden för hela Sverige. Är du entreprenör eller grossist gå till Distribution och se var du kan köpa våra produkter.

Sociala kanaler

TOP