Eftersom kvaliteten inte stannar vid produkten

Servicekedjan
ACO är ledande tillverkare av dräneringslösningar och experter i dränering. Genom utbildningar kan vi göra ditt och dina kollegers dagliga arbete enklare samt säkerställa långsiktig kvalitet med avvattningslösningar för framtidens miljöförhållanden.

För att få en hållbar lösning, både tekniskt och miljömässigt, delar vi med oss av våra kunskaper genom hela projektet. ACO:s servicekedja innebär utbildning, verktyg, service och underhåll.

Train: Information och utbildning

I ACO delar vi den globala ACO-gruppens know-how med återförsäljare, planerare, arkitekter och tillverkare som värdesätter kvalitet. Vi informerar om nyheter samt utbildar teoretisk och praktisk tillämpning av våra produkter och lösningar.

Design: Dimensionering och projektering

I samband med projektering av avvattningshantering erbjuds flera olika lösningar. Men vilken är den mest ekonomiskt fördelaktiga samt tekniskt säkraste dräneringslösningen? Läs mer under teknisk support om hur vi kan hjälpa dig hittar svaret.

Support: Planering av leveranser, installationsrådgivning och driftsättning

För att undvika obehagliga överraskningar mellan planering och till dess att vald dräneringslösning är i drift erbjuder vi flera leveransalternativ, installationsanvisning samt hjälp med driftsättning. Att se till att anläggningen är korrekt slutmonterad, funktionstestad och certifierad mot myndighets- och normkrav är en trygghet.

Care: Tillsyn och underhåll

ACO:s produkter är tillverkade för att ha en lång livslängd. Genom att teckna ett serviceavtal för underhåll säkerställer du att livslängden blir optimerad. Anläggningen kontrolleras för fortsatt drift och certifieras mot myndighets- och normkrav.

TOP