Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Pumpstationer förpackade i låda
1 jan, 2017

För första gången kan vi nu erbjuda pumpstationer som ACO Box Concept. För inomhusinstallation har vi tagit fram paketlösningar anpassade för olika miljöer. Vi kallar dessa ACO Box Concept Lift. Markförlagda pumpstationer paketeras som ACO Box Concept Pump och även här finns lösningar för olika användningsområden.

ACO Box Concept Lift/Pump
Om avloppsanordningen ligger under marknivå måste den skyddas mot bakvattenflöde. Om avloppssystemet ligger ovanför marknivån måste därför byggnadens avloppsvatten ledas upp till systemet via en automatisk pumpstation.

För inomhusinstallation finns både ingjutna och fristående pumpstationer i PEHD. Pumppaketet ACO Box Concept Lift 1–3 är ingjutna installationer lämpade för bostadsmiljö och allmän miljö såsom golvbrunn i dusch, tvättstuga eller pentry. Fristående modeller finns i ACO Box Concept 4–7. Dessa passar allmän miljö, fettavskiljarmiljö samt bostadsmiljö.

De markförlagda pumpstationerna i ACO Box Concept Pump 8–13 är tillgängliga för fettavskiljarmiljö och allmän miljö. Vid placering i körbar yta ska avskiljaren kompletteras med ACO Prefab belastningsskydd som finns i ACO Box Concept Tillval 8:6.

Alla pumpstationerna är CE-märkta enligt SS-EE 12050-2 för inomhus och 12050-4 för mark.


Martin Ericsson
Art Director
+46 70 289 97 25
martin.ericsson@aco-nordic.se

TOP