Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Premiär för ACO Multiline Seal in
8 Sep, 2016

För att möta morgondagens miljöförhållanden vidareutvecklar vi nu världens idag mest sålda rännsystem. Med ACO Multiline Seal in ska du aldrig mer få läckage av förorenat vatten. Den unika kombinationen av polymerbetong och inbyggd tätning säkerställer för första gången en genomgående tät ränna enligt kraven i EN 1433.


Aldrig mer förorenat vatten

Nederbörd som rinner bort från trafikytor innehåller mycket mer föroreningar än man ofta tror. Starkt trafikerade vägar utsätts för skadliga ämnen från däck, bromsdamm och avgaser samt bensin- och oljerester. På vintern tillkommer vägsalt. När det regnar hamnar alla dessa föroreningar i byggnader och grundvatten och kan orsaka betydande skador. På så sätt kan vägsalt leda till korrosion och försvagning i fundament.

Avvattningsrännan ACO Multiline Seal in med inbyggd tätning samlar upp vattnet och leder det utan förluster. Den bidrar därmed till uppsamling och avledning av förorenat ytvatten. Med ACO Multiline Seal in installerad minimeras bestående skador i byggnader, betongfundament och förorening av grundvatten.

”Den unika kombinationen av polymerbetong och inbyggd tätning säkerställer för första gången ett genomgående tätt system. Vi har utvecklat en fantastisk ränna för idag och framtidens klimatförändringar”, säger Stefan Petterson, produktchef linjeavvattning på ACO Nordic.

ACO:s strävan är kontrollerad dagvattenhantering med morgondagens krav på täthet och vattenkvalitet i hela systemet. Längs ACO:s systemkedja ska ingen droppe gå förlorad.

”Tidigare har skarvarna i ett rännsystem inte alltid varit helt täta, men vi vill bidra till en bättre miljö”, förklarar Stefan.

Andra nyheter som kännetecknar ACO Multiline Seal in är den nya räfflade förzinkade sargkanten, förbättrade geometrin, rännans släta övergångar och V-tvärsnitt som ger optimerad självrengöring. När det gäller installationen så sätts modulerna ihop ovanifrån, vilket förenklar och sparar tid. Den bidrar dessutom till en förbättrad totalekonomi. ACO Multiline Seal in är en vidareutveckling av världens idag mest sålda rännsystem, ACO Multiline.
Martin Ericsson
Art Director
+46 70 289 97 25
martin.ericsson@aco-nordic.se

TOP