Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Lansering av ACO Stormbrixx SD
14 April, 2018

Nu lanserar vi en stor nyhet med det nya kassettsystemet ACO Stormbrixx SD. Produkten är både högre och lättare än HD och ska främst användas för gångtrafik och personbilstrafik. Få delar gör den snabb att installera.


Smart flödesreglering
För att inte överbelasta ledningsnät/recipient använder ACO dagvattenkassetter eller betongmagasin. ACO Stormbrixx är ett unikt dagvattenkassettsystem i polypropylen, som används för fördröjning och infiltrering av regnvatten. Systemet är uppbyggt av moduler som genom ett smart, överlappande monteringssystem blir mycket stabilt. Tillsammans med linjeavvattning och olje-/slamavskiljare bildar ACO Stormbrixx en komplett lösning för hantering av framtida nederbörd.

Nu lanserar ACO nya systemet ACO Stormbrixx SD som är högre och väger mindre än ACO Stormbrixx HD. Få delar gör den enkel att montera utan att några verktyg behövs. Använd ACO Stormbrixx SD i grönområden, på trottoarer, in- och utfarter till parkering och på parkering samt in- och utfarter till flerbostadshus. ACO Stormbrixx SD är framtagen för lätt trafik.
Martin Ericsson
Art Director
+46 70 289 97 25
martin.ericsson@aco-nordic.se

TOP