ACO gör VA Tour
23 Jan, 2017

VA Tour Sweden är ett årligt event och med 30 utställare Sveriges största mässa inom markförlagd VA. På 4 olika platser i landet kommer vi att kommunicera vårt budskap – I ACO:s systemkedja går ingen droppe förlorad. Imorgon, den 24 januari ställer ACO Nordic ut på Scandic i Skellefteå, den 26:e på Kistamässan i Stockholm och den 31 jan i Eriksbergshallen i Göteborg. Turnén avslutas den 2 feb på Malmömässan.


I ACO:s systemkedja går ingen droppe förlorad
ACO Nordic har identifierat tre viktiga faktorer som påverkar vårt synsätt på hur vi ska ta oss an utmaningen att hantera dagvatten nu och i framtiden. Det kan sammanfattas av städernas förtätningar och den kraftiga urbaniseringen, klimatförändringarna och begräsningar i den befintliga infrastrukturen under mark. Detta kopplas nu ihop med ACO:s systemkedja.

Besök oss på mässan så visar vi hur vi tänker och berättar mer. Mässan har öppet: 08.30–16.00.

Besök oss på VA Tour 2017:
– Skellefteå 24 jan (Scandic)
– Stockholm 26 jan (Kistamässan)
– Göteborg 31 jan (Eriksbergshallen)
– Malmö 2 feb (Malmömässan)


Välkommen!
Martin Ericsson
Art Director
+46 70 289 97 25
martin.ericsson@aco-nordic.se

TOP