Grundpaket för verkstad och tvättplats

Användningsområde
ACO Box Concept Oljeavskiljare Mark NS 10 PEHD är vårt största oljeavskliljarpaket för utomhusbruk. Paketet passar till verkstad med en högtryckstvätt och en tappventil DN 20. Den passar även till tvättplats med två manuella högtryckstvättar.

Konstruktion
Oljeavskiljaren har en självförankrande konstruktion som utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med ett belastningsskyddet ACO Prefab. I avskiljarpaketet ingår underdel och justerbar halslösning med flytande betäckning. Komplettera paketet med våra tillval.

Belastning
Avskiljaren klarar belastning av personbilstrafik, B125. Med tillvalet belastningsskydd så klarar avskiljaren D400.

Certifikat och godkännanden
ACO Oleopator P är CE-märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav, märkning och täthet. Halssystemet uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för nedstigning och tillgänglighet. Avskiljaren är dessutom flödestestad enligt SS-EN 858 i LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.

För en godkänd installation enligt SS-EN 858 krävs tillvalen larm och provtagningsbrunn.

Kontakta oss


TOP