Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Oljeavskiljarpaket ACO Oleopator P

Minimera risken för oljeutsläpp i miljön med hjälp av vårt Avskiljarpaket
Oljehaltigt avloppsvatten utgör en miljöfara, är skadligt i reningsanläggningar och hälsofarligt för personer som arbetar med avloppssystem. Olja och slam avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar och kan leda till igensättning och risk för gasexplosion. ACO Oleopator P tar hand om och renar oljehaltigt spill- och dagvatten. Avskiljarna är utrustade med automatisk avstängningsventil, koalesator och integrerat slamfång. Avskiljarna är självförankrande med läckagesäker och justerbar hals med flytande betäckning. Halsen har tre integrerade luftningsanslutningar samt kabelrörsurtag för tät anslutning av larm.

Välj rätt paket och tillval


  1. Beräkna nominell storlek (NS) med vårt dimensioneringsverktyg.
  2. Komplettera med tillvalen provtagningsbrunn och larm för godkänd installation enligt SS-EN 858.
  3. Välj fritt bland övriga tillval.


Kontakta oss
TOP