Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Grundpaket för verkstad och spolplatta

Användningsområde
ACO Box Concept Oljeavskiljare NS6 Inne PEHD är ett oljeavskiljarpaket för inomhusmiljö. Paketet passar till verkstad utan högtryckstvätt med max två tappventiler DN 20. Du kan även använda paketet för spolplatta med manuell högtryckstvätt.

Konstruktion
Avskiljarpaketet har låg vikt, vilket underlättar för en snabb och enkel installation. Storleken är anpassad så att den kan passera in genom dörröppningar som är 800 mm breda. Avskiljarens skruvlock är lukttäta, vilket gör att du slipper otrevlig lukt. Komplettera paketet med våra tillval.

Certifikat och godkännanden
ACO Coalisator P är CE-märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, kemisk resistens, märkning och täthet. ACO Coalisator P är flödestestad enligt SS-EN 858 i LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.

För en godkänd installation enligt SS-EN 858 krävs alltid tillvalen larm och provtagningsenhet.

Kontakta oss


TOP