Grundpaket för verkstad och garage

Användningsområde
ACO Box Concept Oljeavskiljare NS 3 Inne PEHD är ett litet oljeavskiljarpaket för inomhusmiljö. Paketet passar till verkstad och garage utan högtryckstvätt och med max två tappventiler som har DN 15.

Konstruktion
Avskiljarpaketet har låg vikt, vilket underlättar för en snabb och enkel installation. Storleken är anpassad så att den kan passera in genom dörröppningar som är 700 mm breda. Avskiljarens skruvlock är lukttäta, vilket gör att du slipper otrevlig lukt. Komplettera paketet med våra tillval.

Certifikat och godkännanden
ACO Coalisator P är CE-märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, kemisk resistens, märkning och täthet. ACO Coalisator P är flödestestad enligt SS-EN 858 i LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.

För en godkänd installation enligt SS-EN 858 krävs alltid tillvalen larm och provtagningsenhet.

Kontakta oss


TOP