Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Oljeavskiljarpaket ACO Coalisator P

Avskiljarpaket för minskad utsläppsrisk i inomhusmiljö
Oljehaltigt avloppsvatten utgör en miljöfara, är skadligt i reningsanläggningar och hälsofarligt för personer som arbetar med avloppssystem. Olja och slam avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar och kan leda till igensättning och risk för gasexplosion. ACO Coalisator P tar hand om oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad. De är utrustade med integrerat slamfång och automatisk avstängningsventil. Koalesatorn är uttagbar, vilket förenklar rengöring och utbyte. Avskiljarnas skruvlock underlättar vid inspektion och underhåll. ACO Coalisator P ska placeras i ett frostfritt utrymme.

Välj rätt paket och tillval


  1. Beräkna nominell storlek (NS) med vårt dimensioneringsverktyg.
  2. Komplettera med tillvalen provtagningsenhet och larm för godkänd installation enligt SS-EN 858.
  3. Välj fritt bland övriga tillval.


Kontakta oss
TOP