Grundpaket för restaurang och skola, 500 portioner

Användningsområde
ACO Box Concept Fettavskiljare NS 10 Mark PEHD är vårt största fettavskiljarpaket för utomhusbruk. Paketet passar för olika köksmiljöer samt kök för restaurang eller skola med servering av max 500 portioner.

Konstruktion
Fettavskiljaren har en självförankrande konstruktion som utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med tillvalet belastningsskydd. I avskiljarpaketet ingår underdel och justerbar halslösning med flytande betäckning. Komplettera paketet med våra tillval.

Belastning
Avskiljaren klarar belastning av personbilstrafik, B125. Med tillvalet belastningsskydd så klarar avskiljaren D400.

Certifikat och godkännanden
ACO LipuMax P-B är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt tillhörande normer. Halssystemet uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för nedstigning och tillgänglighet. Fettavskiljaren ACO LipuMax P-B är flödestestad med godkända resultat enligt SS-EN 1825-1 vid LGA Landesgewebeanstalt i Bayern.

För en godkänd installation bör larm och provtagningsbrunn ingå. Hör med din kommun för att säkerställa vilka regler som gäller.

Kontakta oss


TOP