Grundpaket för catering och fastfood, 300 port

Användningsområde
ACO Box Concept Fettavskiljare NS 2 Inne PEHD är vårt enklaste fettavskiljarpaket för inomhus. Paketet passar för olika köksmiljöer samt kök som har catering och fastfood med servering av max 300 portioner.

Konstruktion
Fettavskiljaren har en självbärande konstruktion för inomhusinstallation. För anläggningar där krav på förkopplat slamfång eller där avfallskvarnar förekommer kompletteras avskiljaren med slamfång som tillval.

Certifikat och godkännanden
ACO LipuJet P-OB är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt tillhörande normer. ACO LipuJet P-OB är flödestestad med godkända resultat enligt SS-EN 1825-1 vid LGA Landesgewebeanstalt i Bayern.

För en godkänd installation bör larm och provtagningsenhet ingå. Hör med din kommun för att säkerställa vilka regler som gäller.

Kontakta oss


TOP