Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom

Slamavskiljare

ACO Slamavskiljare - mark

Slam i avloppsvatten utgör en allvarlig fara för funktionen i avloppssystem. Slammet avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar och kan leda till igensättning och obehaglig lukt.

ACO Nordic har ett brett avskiljarprogram som erbjuder hygienisk och effektiv avskiljning av slam i avloppsvatten. En korrekt dimensionerad avskiljare medverkar till att förhindra problem i avloppssystem.

Ett tekniskt väldokumenterat koncept och ett brett utbud av avskiljare garanterar dig ett system som har rätt kapacitet och uppfyller gällande normer och lagar. 

ACO slamavskiljare för markinstallation finns i material för olika användningsområden. Komplettera med lämpliga tillval för en perfekt lösning.