Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom

Flödesreglering

ACO Flödesreglering

Klimatförändringar och ökad urbanisering har under senare år medfört stora utmaningar för många städer, inte minst när det gäller att hantera och kontrollera ytvatten.

I många applikationer finns behov av att reglera eller på annat sätt hålla tillbaka flödet med hjälp av magasin, avstängningsventiler och bypass-enheter..

Avledningen av ytvatten från nya exploateringar har blivit alltmer reglerad när det gäller volymer och kvalitet i avsikt att förhindra översvämning och därmed orsakad miljöpåverkan.