Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom

Bakvattenventiler

ACO Bakvattenventiler - mark

Risk för bakvattenflöde föreligger ständigt. Kommunala avloppssystem är som regel dimensionerade - eller till och med underdimensionerade - för normala regnmängder och klarar därför inte alltid frostsprängningar, blockeringar eller extrem nederbörd.

Ansvaret att skydda byggnader och installationer, t.ex. avskiljare, mot bakvattenflöde åvilar anläggningens ägare, dvs. kommun eller fastighetsägare.

Om installationer är placerade under översvämningsnivå är det risk för att regn- eller avloppsvatten som följer naturligt fall mot reningsanläggningen (eller ut i naturen) kan leda till ett akut översvämningsläge.

ACO har ett brett sortiment av bakvattenventiler konstruerade för pålitlig drift och lång livslängd. Bakvattenventilerna finns för regnvatten såväl som grå- och svartvatten för installation inomhus eller i mark. Ventilerna är certifierade enligt SS-EN13564.