Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
inspiration

waterscraper

hO2+ scraper X
WATERSCRAPER X
BDA Studio X

Städer till havs

hO2+ scraper är en logisk följd av det faktum att klimatförändringar kommer att orsaka höjda vattennivåer och minskade landytor. Det är då en naturlig utveckling att människor bosätter sig till havs i nya skyskrapor som ingår i grupper av s.k. waterscrapers och som inte förbrukar utan istället förbättrar och nyskapar naturen. Den ultimata lösningen blir hela städer till havs.

I motsats till skyskrapor som sträcker sig högt upp i skyn går hO2+ djupt ner i havet och är avsedd att vara ett oberoende samhälle utan infrastruktur och installationer enligt konventionella behov.

Den är helt enkelt en autonom, flytande enhet med funktioner och livsutrymme för självförsörjande existens. Tillsammans bildar enheterna en flytande stad som genererar sin egen energi genom vågor, vind, strömmar, sol, biomassa etc. 

Drawings' 460

Det finns gott om utrymme för att leva och arbeta. Livsmedel produceras genom jordbruk, vattenkultivering och odling av växter i vatten. Det finns också plats för en egen liten skog. I naturligt  fluorescerande tentakler finns en marin fauna att uppleva och deras rörelser skapar energi. 

Målsättningen med strategierna för hållbarhet är att bygga en oas som verkligen förbättrar miljön - en tanke som representeras av plustecknet I namnet.

Konstruktion

Waterscraper-programmets uppbyggnad handlar huvudsakligen om generering av resurser (t.ex. energi, näring och luft), boende, arbete, fritidsaktiviteter, avfallshantering och underhåll.

Bostadsområden ligger just under vattenytan där det naturliga ljuset är bäst. Byggnaden upprätthåller balansen med ett system av vikter och ballasttankar.

 Waterscraper 460

Visionären

Arkitekten Sarly Adre Sakum är grundare och aktieägare i BDA, Building Design Art Studios, ett namn som även sammanfattar detta projektets innehåll. Ett tvärvetenskapligt team har med ingående analyser av arkitektur, design och konst som grund utforskat möjligheter och utmaningar med stor kreativ spännvidd; från det enkla till det komplexa, från idé till verklighet, från gamla mönster till nya tankegångar.