Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
inspiration

turbine city

beboeliga turbiner X
8 mw turbine X
OnOffice, Porto X

Alternativa energifomer

Trots att Norge idag är så gott som självförsörjande med energi från vattenkraftverk finns det behov att tänka i alternativa energiformer. De globala klimatförändringarna medför nämligen risker för energiproduktionen i och med att man stänger dammarna under kraftiga stormar, för att undvika översvämningar.

Norge har utmärkta villkor för användning av vindkraft. Kusten är den längsta och blåsigaste i Europa och vad gäller turbinkraft är möjligheterna i stort sett obegränsade.

Tack vare oljeindustrin och utvecklingen av oljeplattformar besitter man en betydande teknisk kunskap om förhållanden på öppet hav, och har även tillgång till ansenligt investeringskapital. Under dessa förhållanden är det tillrådligt att kombinera vattenkraft med vindkraft.

Många norrmän är dock skeptiska till denna energiform, och det ger anledning att undersöka möjligheterna närmare. Arkitektfirman onOffice från Porto, Portugal har arbetat med detta och står bakom idén om Turbine City.

Inspiration_underside_06.jpg

Idén

"Turbine City" är en sammanlänkning av flera beboeliga turbiner i en vindkraftspark, placerad i öppet hav och innehållande hotell, museum och spa-anläggning. En enda av dessa stora turbiner kan producera 8 MW. Endast 1 MW går åt för att förse hela anläggningen med energi.

Målet med Turbine City är att minska fördomarna mot vindkraftverk till havs genom att skapa liv i och omkring dem. Turbine City har en attraktiv design och vindenergi kan upplevas på nära håll av turister, offshorepersonal och kryssningsfartyg.

onOffice menar att "Norges kust kan dra fördel av den ekonomiska drivkraften för förnyelse och nyskapande. De kustnära samhällena förblir intakta, men i horisonten kommer Turbine City att skymta. En tänkbar placering kan vara vid Stavanger, som är den norska stad som har störst bebyggd yta, nämligen 60,55 %". 

Om Turbine City placeras utanför Stavangers kust skulle det vara en ny arkitektonisk symbol för staden - motsvarande Eiffeltornet i Paris, som vid sin tillkomst också var ett visionärt projekt. 

Inspiration_underside_14.jpg

Visionärerna

onOffice från Porto är en arkitektfirma som verkade från 2008 till 2010. De fyra delägarna var: Joao Vieira Costa och Ricardo Guedes (Portugal), Leon Rost (Japan/USA) samt Francesco Moncada (Italien).

Idén bakom onOffice var inte att skapa konkreta byggprojekt. "Snarare förstår vi arkitekturen som en axel, som spänner över möbler och industriell design till urbana aktiviteter och global taktik", uttalar de sig. I gränssnittet mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga förändringar betraktade onOffice arkitektur som en moralisk och professionell skyldighet.